Onze beursstudenten

Selectie van onderzoeksprojecten

Dokter Manon PIGEOLET

Kwalificaties:
4 th year of specialization in orthopedic surgery

Aantal beurzen:
2020-2021, 2021-2022, 2023-2024: " Bourse en mémoire du Docteur Olivier Engels"Onderzoek in het kort !Project

Management and outcome of clubfoot treatment in disadvantaged populations in lower middle-income countries

Project supervisor

PhD - promotor: prof. dr. Pierre Smeesters (HUDERF)
Local supervisor in Belgium: dr. Michel Bellemans (HUDERF)
Local supervisors in Pakistan: dr. Lubna Samad, dr. Mohamed Amin Chinoy, dr. Mansoor Ali Khan

Labo of hospitaal waar het project plaatsvindt

Pediatric surgery department, The Indus Hospital, Karachi, Pakistan


Objectives of research

Through study 1, we aim to compare the clinical outcomes and complication rate in children receiving either a blade or a needle percutaneous tenotomy.
Hypothesis: 1) Percutaneous needle tenotomy has a better clinical outcome compared to the use of a percutaneous blade tenotomy when comparing the patient’s Pirani scores and dorsiflexion rate. 2)Percutaneous needle tenotomy has a lower complication rate compared to a percutaneous blade tenotomy.

Objectives: Through study 2 we aim to evaluate the clinical outcome of extensive surgery for neglected clubfoot in children above walking age in a low-resource setting Hypothesis: 1) Participation in activities of daily life will increase and pain will decrease after surgery, 2) Surgical care and surgical follow-up can be provided in a safe, appropriate and sustainable way through collaboration between local and international surgeons

Objectives: With study 3, we would like to get an insight in the socio-economic risk factors associated with lack of compliance to the prescribed treatment, dropout from the clubfoot program and relapse of clubfoot. Based on the findings of this study strategies can be developed to address specific issues that contribute to poor outcomes.
Hypothesis: 1) Compliance to the prescribed Ponseti treatment protocol, dropout Ponseti treatment protocol and relapse of clubfoot in children treated by the Ponseti treatment in a low-resource setting is associated with certain household level socio-economic factors.
2) Presence of one of the aforementioned adverse events, increases the risk of presenting with an additional adverse event.
3) Presentation of an adverse event earlier in the treatment program correlates with worse outcomes Objectives: Through study 4 we aim to identify functional aspects of the Pehlza Qadam program that are reproducible abroad as well as remaining barriers and modifiable obstacles among vulnerable sub-populations when accessing clubfoot care for their children. Hypothesis: to be determined based on outcomes of the three aforementioned studies


Summary

Een op de duizend kinderen in de wereld wordt geboren met een afwijking ter hoogte van de voet, genaamd een klompvoet. Indien deze aandoening onbehandeld blijft lijdt dit tot pijn, moeilijkheden bij het stappen en sociale uitsluiting in vele delen van de wereld, met alle gevolgen vandien.

In de Westerse landen wordt bijna enkel gebruik gemaakt van de Ponseti-methode. Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van repetitief gipsen en stretchen van de aangedane voet en wordt de correctie behouden door gedurende enkel jaren een brace te dragen ‘s nachts.

Deze methode is succesvol, goedkoop en minimaal invasief, echter vergt deze vele doktersbezoeken tijdens de eerste 5 levensjaren en een groot doorzettingsvermogen van en het kind en de ouders om de therapie vele jaren vol te houden.

In vele ontwikkelingslanden is er weinig toegang tot deze Ponseti-behandeling gezien onder andere de arbeidsintensieve aspecten. In sommige delen van de wereld wordt er dan ook nog teruggevallen op de oudere operatieve behandelingen voor klompvoeten, vooral aangezien deze behandelingen een veel minder lange opvolging nodig hebben.

In dit doctoraatsproject tracht ik beter beeld te krijgen over hoe de kwaliteit van klompvoetprogramma’s in ontwikkelingslanden verbeterd kunnen worden. Hiervoor kijken we enerzijds vanuit een klinisch standpunt naar de kwaliteit van en de resultaten van de operatieve interventies en welke rol deze mogelijk in de toekomst kunnen spelen om handicaps in de toekomst te vermijden. Daarnaast bekijken we ook of we de kwaliteit van de Ponseti-behandeling kunnen verhogen door een andere techniek te gebruiken om de vaak noodzakelijke verlenging van een van pees uit te voeren. Naast de klinische aspecten bekijken we ook de socio-economische context specifiek van kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden, om te kijken of deze mogelijks de participatie en de resultaten van deze patiënten in het Ponseti-programma kunnen beïnvloeden. Deze studie zal specifiek plaatsvinden in Pakistan en Bangladesh.Ontdek hier hoe dat kan